SpexPack...?

SpexPack är studentteaterföreningen vid Mälardalens Högskola. Föreningen grundades 2002, och har varje år därefter haft föreställningar. Tidigare ingick SpexPack i Mälardalens studentkår, men numera är det en fristående förening (dock med uppenbara kopplingar till studentsammanhang).


SpexPack är en programöverskridande förening på Mälardalens högskola, och fyller därför en roll i sammanförandet av studenter med olika bakgrunder och utbildningsinriktning.


Vi har ingen egen fast teaterscen utan har provat oss fram mellan olika lokaler, och de senaste åren har vi hållit till på Växhuset i centrala Västerås. Repetitioner, lekträffar och workshops brukar dock ta plats i lokaler på högskoleområdet.


Vad är ett spex?

Ordet ”spex” kommer från ordet spektakel. Det är en form av amatörteater som uppstod i studentsammanhang redan kring mitten av 1800-talet.


Även om det finns olika traditioner hos olika spexsällskap landet över, så är det ett par inslag som är gemensamma och utmärkande för alla spex. Först och främst, det ska vara en komisk föreställning! Därutöver ska berättelsen grunda sig, om än löst, på en verklig historisk tid, plats, person och/eller händelse. Sist men absolut inte minst så är det en interaktiv teaterform: Publiken kan själva välja att ropa ”Omstart!”, ”Omtag!” eller vad som är brukligt för spexsällskapet. Skådespelarna på scen ska då göra om det nyss inträffade, ofta på något annat vis. Publiken kan också lägga till kommandon, exempelvis ”Omstart, på ryska!” eller ”Omstart, baklänges!”.

SpexPacks traditioner

SpexPack skriver sitt eget unika manus varje år, och de traditioner vi följer för manus samt föreställning är dessa:

- Den historiska händelse spexet grundar sig på måste vara minst 100 år gammal.

- Replikerna ska vara på rim (varianter på temat går bra)

- En föreställning delas upp i tre akter.

- Såväl män som kvinnor får vara på scenen.